You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

540 B

Ethereum_Notes

For details, see presentation: https://www.youtube.com/watch?v=FMu_oZilUek

Nem megfelelő PRNG (pseudorandom szám generátorok)

- block.coinbase -> COINBASE 0x41
- block.timestamp -> TIMESTAMP 0x42
- block.number -> NUMBER 0x43
- block.difficulty -> DIFFICULTY 0x44
- block.gaslimit -> GASLIMIT 0x45
- block.blockhash(block.number) -> BLOCKHASH 0x40
- block.blockhash(block.number-1) -> BLOCKHASH 0x40
- (Thanks octopusguy!)
- Támadások: minerek által, okos szerződés által