Barna_Homework1_Donate.sol/README.md

3 lines
82 B
Markdown

# Barna_Homework1_Donate.sol
1. házi - Donate solidity contract próbálgatások