You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

53 lines
1.5 KiB
Python

#!/usr/bin/python3
import hashlib
import random
import secrets
import os
# Az egyszeruseg kedveert, 1 tomb = 1 sor
blokklanc_file = os.getenv("HOME") + "/.blokklanc.pp"
# Eredet tomb letrehozasa ha nem letezik
if not os.path.exists(blokklanc_file):
# Genezis/eredet tomb letrehozasa randommal, hogy ha ugyan az is ket szoveg, soha ne ugyan az legyen a kimenetel
eredet = "Eredet."
erand = secrets.token_hex(64)
etomb_adat = eredet + erand
etomb_hash = hashlib.sha512(etomb_adat.encode('utf-8')).hexdigest()
print("Eredet tömb: " + str(etomb_adat) + '||' + etomb_hash)
# beirni eredetet
f = open(blokklanc_file,'w')
f.write(str(etomb_adat) + etomb_hash)
f.close()
# kiolvassa az utolso sort
def utolso_sor():
blokk_file = open(blokklanc_file,'r')
for sor in blokk_file:
fb_sor = sor
print("Utolsó tömb: " + fb_sor)
return fb_sor
# hozzaad egy uj tombot
def uj_tomb(tomb_adat):
utolso_tomb_hash = utolso_sor()
uj_tomb = hashlib.sha512(utolso_tomb_hash.encode('utf-8')).hexdigest() + '||' + tomb_adat + '||'
uj_tomb_hash = hashlib.sha512(uj_tomb.encode('utf-8')).hexdigest()
fu = open(blokklanc_file,'a')
fu.write('\n' + uj_tomb + uj_tomb_hash)
# ujraszamolja a blokklanc helyesseget
def teljes_lanc_ellenorzes():
pass
teljes_lanc_ellenorzes()
# Kovetkezo letrehozasa
jegyzet = input()
uj_tomb(jegyzet)
#print("Teszt: " + hashlib.sha512("teszt".encode('utf-8')).hexdigest())
# cut -d '|' -f 3 blokklanc.pp | egrep -v "^Eredet."