hazifeltoltes

master
kaktusz5 2022-02-13 17:41:24 +01:00
parent 9f16b780e1
commit a44953a986
2 changed files with 1 additions and 0 deletions

0
hazitxt.txt 100644
View File

1
hazitxt.txt.bak 100644
View File

@ -0,0 +1 @@
//Házim, amit sajnos nem tudtam megcsinálni, mert sűrű volt a hét