Comment javitas

master
itsfine 2022-03-18 16:00:01 +01:00
parent 2aab672657
commit 4838feac74
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -1,8 +1,8 @@
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
pragma solidity ^0.8.11;
// nem sikerült: megcsinálni, hogy hogyan kell a bool type-ot megváltoztatni, amikor már szavazott az addres;
beállítani, hogy melyek address-ek szavazhatnak
/* nem sikerült: megcsinálni, hogy hogyan kell a bool type-ot megváltoztatni, amikor már szavazott az addres;
beállítani, hogy melyek address-ek szavazhatnak */
contract VoteforBest {
uint public NFT;