Barna_Homework1_Donate.sol/Homework1_Donate.sol.txt

115 lines
3.2 KiB
Plaintext

// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
pragma solidity ^0.8.11;
// visibility related kérdések:
// az admin private de mégis az external functionnel le lehet kérni?
// az amountearned private de internal functionnel lehet kérni?
//egyéb kérdés:
// van e olyan hogy listában (nem csak egyet) mutatja azokat akik már donate-oltak? Pl. address-t - array
// hogy tudom egymásba foglalni a show the address és a show the message functionoket?
contract Donatetocontract{
uint256 public nrofdonate;
uint256 public minmoney;
uint256 public amountwithdrawed;
uint256 public nrofwithdraw;
string internal message;
mapping (uint256 => address) internal showaddress;
mapping (uint256 => string) internal showmessage;
uint256 private amountearned;
address private admin;
uint256 private monthlycosts;
constructor() {
nrofdonate = 0;
amountearned = 0;
minmoney = 10;
amountwithdrawed = 0;
nrofwithdraw =0;
admin = 0x9A0e3A6Dfc8E3C9Ba53d59C120898883d0Cee732;
monthlycosts = 30000;
}
function senddonation(uint256 _money, string memory _message) public payable{
require(_money >= minmoney, 'Please donate more than one penny!');
nrofdonate = nrofdonate + 1;
amountearned = amountearned + _money;
showaddress[nrofdonate] = msg.sender;
message = _message;
showmessage[nrofdonate] = message;
}
function adminWithdraw() internal returns (bool) {
require(msg.sender == admin, 'You are not the central admin!');
(bool sent,) = msg.sender.call{value: address(this).balance}("");
return sent;
}
function _showtheaddress(uint256 _sendernumber) private view returns (address) {
return showaddress[_sendernumber];
}
function showtheaddress(uint256 _sendernumber) public view returns (address) {
return showaddress[_sendernumber];
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------
function _showthemessage(uint256 _sendernumber) internal view returns (string memory) {
return showmessage[_sendernumber];
}
function showthemessage(uint256 _sendernumber) public view returns (string memory) {
return showmessage[_sendernumber];
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------
function showtheadmin () external view returns (address) {
return admin;
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------
function donateearned () public view returns (uint256) {
return amountearned;
}
function donatecount () public view returns (uint256) {
return nrofdonate;
}
function _monthlyresults () private view returns(uint256) {
return amountearned - monthlycosts;
}
function _donateearned () private view returns (uint256) {
return amountearned;
}
function szam () public pure returns (uint256) {
return 163;
}
//function showbalance() public view returns (address) {
//return address(this).balance;
//}
}